znaki drogowe i sygnalizacja świetlna

Oznakowanie w terenie

Oznakowanie w terenie składa się ze znaków pionowych i poziomych. Może ono występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi i umożliwia przekazywanie informacji kierowcom o tym, w jaki sposób w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy. Stosowane jest na wszystkich kategoriach dróg, zarówno dla czasowych, jak i stałych organizacji ruchu.

Do najważniejszych celów oznakowania poziomego zalicza się:

 • lepsze wykorzystanie powierzchni dróg,
 • organizację ruchu pojazdów na drogach i parkingach oraz pieszych i rowerzystów,
 • wskazanie miejsc postojowych na drogach i parkingach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg i parkingów, a przede wszystkim zmniejszenie, a nawet całkowita eliminacja wypadków.

Rodzaje oznakowań w terenie określa Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

 

Jakie są rodzaje oznakowania poziomego?

Znaki poziome umieszczane na nawierzchni jezdni mogą przybierać różne formy, pośród których najczęściej stosowane są:

 • linie ciągłe lub przerywane,
 • oznakowanie pojedyncze lub podwójne,
 • strzałki,
 • napisy,
 • symbole,
 • inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze,
 • punktowe elementy odblaskowe.

 

Malowanie znaków poziomych wykonywane jest w technologii:

 • cienkowarstwowej - oznakowanie ma grubość od 0,3, do 0,8 mm,
 • grubowarstwowej - oznakowanie ma grubość od 0,9 do nawet 3,5 mm

Grubość elementów odblaskowych może wynosić do 25 mm.

 

Jakie są rodzaje oznakowania pionowego?

 • znaki ostrzegawcze,
 • znaki zakazu,
 • znaki nakazu,
 • znaki informacyjne,
 • znaki kierunku i miejscowości,
 • znaki uzupełniające,
 • dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi,
 • dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami,
 • dodatkowe znaki szlaków rowerowych,
 • dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi.