zwinięte projekty ord

Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu są opracowywane dla uporządkowania zasad ruchu na drogach zarówno dla pojazdów kołowych, jak i pieszych uczestników ruchu. Ujęte w nich pomysły muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obejmują rozwiązania zapewniające bezpieczne przemieszczanie się wszystkich użytkowników ruchu drogowego, w trakcie prowadzonych prac i w życiu codziennym. W tym celu wykonywane jest m.in. oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz instalowana jest sygnalizacja świetlna.

 

Jakie są rodzaje projektów organizacji ruchu?

Wyróżniane są 3 rodzaje projektów organizacji ruchu:

  • projekt stałej organizacji ruchu dotyczący zarówno nowo wybudowanej drogi, jak i zmian w istniejącym oznakowaniu, wynikających np. z jej przebudowy;
  • projekt czasowej organizacji ruchu związany z wprowadzeniem tymczasowych rozwiązań na określonej drodze, spowodowanych robotami drogowymi lub organizowaniem wydarzenia o charakterze masowym;
  • uproszczony projekt organizacji ruchu opracowywany na czas wykonania powtarzalnych prac, takich jak sprzątanie pasa drogowego, koszenie terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego lub drobnych remontów.

Nasza firma przygotowuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu na drogach wszystkich kategorii, czyli autostradach, drogach ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych i krajowych.

 

Przy tworzeniu projektów wykorzystujemy programy:

  • GstarCAD,
  • GA Znaki,
  • CorelDRAW CAD,
  • Corel.

 

logo GACAD

 

logo G