papierowy projekt drogi

Projekty drogowe

Projekty drogowe związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej i dopełnieniem szeregu formalności prawno-administracyjnych. Jest to złożony proces wymagający posiadania wiedzy z zakresu kształtowania geometrii drogi, jej przebiegu w planie oraz wymiarowania przekrojów i konstrukcji. Należy także zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowanej drogi i ochronę środowiska, czyli ewentualny hałas, wibracje oraz zanieczyszczenia. Do najczęściej przygotowywanych przez nas projektów drogowych należą plany budowy zjazdów, parkingów, lokalnych układów drogowych lub odcinków.

 

Jakie są elementy projektów drogowych?

Do najważniejszych elementów składających się na projekt drogowy należą:

 • sytuacja drogi, gdzie uwzględniana jest jej szerokość pozwalająca na umieszczenie elementów i urządzeń oraz wykonanie np. torowiska, ścieżek rowerowych czy pasów zieleni,
 • jezdnie, które w zależności od klasy posiadają różne parametry,
 • pasy dzielące, będące pasami zieleni o określonej szerokości,
 • pobocza, składające się z pasa awaryjnego i gruntowego pobocza o odpowiedniej szerokości,
 • chodniki i ścieżki rowerowe zapewniające bezpieczeństwo osób, które się po nich poruszają,
 • nasypy i wykopy,
 • skrzyżowania w jednym poziomie oraz węzły przebiegające na różnych poziomach,
 • przejazdy drogowe, czyli krzyżowanie się dróg na różnych poziomach bez możliwości wyboru kierunku jazdy,
 • odwodnienie,
 • oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz komfort jazdy w nocy,
 • konstrukcje nawierzchni zaprojektowane tak, aby ich przydatność do użytkowania służyła przez wymagany okres.

 

Projekty są realizowanie za pomocą programów:

 • GstarCAD,
 • GA Znaki,
 • CorelDRAW CAD,
 • Corel.

 

logo GACAD

 

logo G