Zakres usług:

 

•  Projektowanie instalacji wewnętrznych w budynkach: instalacje wodne, kanalizacja, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo.

•  Nadzory budowlane

•  Projektowanie instalacji przemysłowych: rurociągi pary, rurociągi chłodnicze amoniaku, dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje, izometryki, obliczenia rurociągów.

•  Przygotowanie i kompletacja dokumentów dozorowych rurociągów i certyfikacja zgodnie z PED 97/23/EC